Close

Workshops

Workshops zijn gebaseerd op Ervaringsgericht Leren. Zo hebben we immers ook ooit lopen geleerd 😉
Door mensen echt te laten ervaren hoe bijvoorbeeld hun non-verbale gedrag zich op dit moment laat zien, zijn zij veel eerder genegen om te onderzoeken hoe zij meer Effectief gedrag kunnen ontwikkelen.

Naast zelf ontwikkelde trainingen en workshops kan de aanwezige kennis bij Spronk & Partners ook volledig maatwerk gemaakt worden voor de situatie waarin jouw team of jouw organisatie zich op dit moment bevindt. In een persoonlijk gesprek gaan we uitgebreid in op de wensen en verwachtingen alsook de kennis die al aanwezig is, zodat hier bij de invulling van de workshop rekening mee gehouden kan worden. Wanneer het de inhoud van een workshop ten goede komt, werken wij samen met specialisten om aan de kwaliteit te voldoen.

Wij hebben Kwaliteit bovenaan staan als kernwaarde. Kwaliteit is geen streven maar een doel!
Daarnaast werken wij vanuit Vertrouwen. Vanuit vertrouwen kunnen we open en eerlijk ingaan op de (onbewuste) verlangens, die er vaak zijn als men een workshop wenst. Als die op tafel komen kunnen wij alleen maar een hogere kwaliteit bewerkstelligen en komt dit ook het gewenste resultaat ten goede!
Integriteit is voor Spronk & (haar) Partners een vanzelfsprekendheid. Integer naar zichzelf, elkaar en opdrachtgevers!

Een workshop wordt gegeven door 1 of 2 begeleiders, afhankelijk van het aantal deelnemers.
De begeleiders zijn vrijwel allemaal gecertificeerd coaches.
Wij maken gebruik van verschillende inspirerende locaties, die zoveel mogelijk geselecteerd worden nabij de werkomgeving van de deelnemers. Vanzelfsprekend kan het ook In-huis gegeven worden.

 

BEL ME NU
+
Bel mij!